Chi siamo

DRUŽBA

GAL VENEZIA ORIENTALE (VeGAL) je agencija za razvoj, ki so jo leta 1995 ustanovile najuglednejše javne in zasebne ustanove severovzhodnega dela pokrajine Veneto kot neprofitno, po zakonu zasebno družbo.

Cilj ustanove je razvoj vzhodnega Veneta prek medpodročnih dejavnosti za usposobitev lokalne ponudbe, združitev vodilnih ekonomskih sektorjev področja in okrepitev lokalne kulturne identitete.

Cilji družbe so:

 • podpora inovativnim dejavnostim, ki jih organizirajo tako javni kot zasebni lokalni operaterji, da se poda odgovore na potrebe proizvodnje in družbe tega področja;
 • srečanje med različnimi subjekti področja z namenom skupnega delovanja in za skupni cilj;
 • kvalificiranje lokalne ponudbe;
 • vrnitev lokalne kulturne identitete;
 • širitev izkušenj na javnem področju in spodbujanje iniciativ za mednarodno sodelovanje.

Področja posredovanja družbe GAL Venezia Orientale (Vzhodne Benetke) se nanašajo na ruralni razvoj; družbo se smatra kot virtuozno združenje različnih ekonomskih sektorjev, ki imajo vpliv na tem področju. Deluje v turističnem, kmetijskem, podjetniškem in okoljevarstvenem sektorju ter sektorju lokalnih storitev, ob tem pa še posebej cilja na njihovo združitev in razvoj sinergičnih predlogov.

Tehnična izkaznica

GAL Venezia Orientale
Pravna oblika: Neprofitna organizacija, vpisana v Regionalni register pravnih oseb pod št. 125, odlok št. 78/41.03 - D, datum: 18. 10. 2002
Sedež organizacije: Municipio di Portogruaro – Piazza della Repubblica 1 – 30026 Portogruaro (VE)
Poslovni prostori: via Cimetta 1 - 30026 Portogruaro (VE)
Telefon: +39 0421-394202
Fax: 0421-390728
Elektronska pošta: vegal@vegal.net
Davčna številka: 92014510272
Številka za DDV: 03170090272
Koda ISTAT: 74.84.6
Bančni tekoči račun: Banca S. Biagio, št. 003000075707
Bančni podatki: CINT- ABI 08965 - CAB 36240

STORITVE

Družba GAL Venezia Orientale izvaja podporo na različne načine, tako da npr. prilagaja lastno vlogo glede na referenčne cilje in združevalna poslanstva.

Storitve VeGAL se delijo na:

 • storitve, namenjene članom;
 • storitve, namenjene javnosti;
 • plačljive storitve.
 • Ponujene storitve, ki so skladne s strategijo posredovanja družbe GAL, delujejo na dveh različnih nivojih:
 • stimuliranje povpraševanja po naprednih storitvah na lokalnem nivoju prek izvajanja inovativnih in eksperimentalnih načrtov;
 • v začetni fazi neposredno nudenje takšnih storitev vsaj do točke, ko se lokalni operaterji (zaradi ekonomije obsega in obetov) ne ponudijo neposredno, ob tem pa se ne opušča eksperimentalne lastnosti storitev.
 • Storitve, ponujene s strani družbe GAL Venezia Orientale, so izvedljive v dveh oblikah:
 • po specifični zahtevi uporabnika (primeri: odgovori na vprašanja, informacijsko okence, storitev svetovanja - banke podatkov itd.);

 • na aktiven način na pobudo družbe GAL Venezia Orientale (primeri: sestavljanje specialističnih dokumentov in informativnih okrožnic, aktiviranje delovnih skupin, predlogi za izobraževanje, seminarji, ažuriranje spletne strani, pošiljanje glasila »Informatore Europeo« (Evropski informator) itd.

Storitev se izvaja v korist ustanov članic oz. nečlanic družbe GAL Venezia Orientale.

PODROČJA POSREDOVANJA

Področja posredovanja družbe VeGAL

Področja posredovanja družbe GAL Venezia Orientale se nanašajo na ruralni razvoj; družba se smatra kot virtuozno združenje različnih ekonomskih sektorjev, ki imajo vpliv na tem področju. Ruralna ekonomija »Vzhodnih Benetk« je ovrednotena s sodobno prisotnostjo na področju ekonomskih dejavnosti, ki sestavljajo različne proizvodne sektorje.


V tem okviru je posredovanje družbe GAL razširjeno na različne lokalne ekonomske sektorje, še posebej pa je osredotočeno na njihovo združenje in razvoj sinergičnih pobud:

 • ­turizem, kmetijstvo, PMI;
 • ­okolje, kultura, dediščina;
 • ­storitve.

Na teh področjih družba GAL Venezia Orientale posreduje s svojim javno-zasebnim družabništvom, da združi kmetijstvo, turizem, okolje in podjetništvo po načelu zbliževanja ali podpore (oziroma s pristopom bottom up ali z dna) in združevanja, skladno s predpostavko, da sinergična prisotnost različnih ekonomskih sektorjev lahko pripomore h koreninjenju razvoja.


Aktivnosti družbe GAL Venezia Orientale se razvijajo prek naslednjih dejavnosti:

 • sestavljanja, koordinacije in vodenja načrtov za lokalni razvoj;
 • informiranja, tehnične pomoči in zbiranja sredstev za skupnostna, državna in regionalna financiranja;
 • področnega ekonomskega spodbujanja;
 • analize in študije konteksta posredovanja;
 • pobude za izobraževanje;
 • izvajanja načrtov, sodelovanja in iskanja družbenikov;
 • posredovanja v sektorjih turizma, kmetijstva, obrti in lokalnih PMI, storitev, okoljevarstva, kulture in dediščine;
 • dejavnosti lokalnega nadzorovanja, načrtovanja in zbiranja;
 • inovacije (razvoj načrtov in raziskovanje).

Področja posredovanja

Lokalno nadzorovanje in načrtovanje

Rezultati dejavnosti družbe VeGAL so se pokazali prek neposredne sestave načrtov področnega usklajevanja, izvedbe različnih pobud lokalnega sofinanciranja – zbiranja sredstev (fund raising) in izvedbe posameznih pilotnih načrtov.

Dejavnost nadzorovanja vključuje institucionalne ustanove družbe VeGAL - Skupščino družbenikov, Upravni odbor in Urad za načrtovanje, javne in zasebne ustanove ter institucije, ki se ukvarjajo z realizacijo načrtov za razvoj, vse usmerjene k »operativnemu nadzorovanju«.

V nadaljevanju so navedeni nekateri najpomembnejši rezultati Agencije, pridobljeni z izvajanjem storitev lastne programske osnove.

Načrti usklajevanja

 • Načrt lokalnega delovanja »Ruralno izboljšanje področja Venezia Orientale«;
 • Dodatni protokol k področnemu sporazumu za območje Venezia Orientale;
 • Sporazum za kmetijstvo (Načrtni dokument za razvoj primarnega sektorja področja Venezia Orientale);
 • Načrt lokalnega razvoja »Dal Sile al Tagliamento«;
 • Pregled vinogradniško-vinarskih podjetij Lison Bio Valley: predlog Vinarskega okrožja za biološko kmetijstvo;
 • Kulturno okrožje področja Venezia Orientale.

Teritorialno usklajevanje

 • Uvedba Združenja za gozdove področja Venezia Orientale;
 • Nastanek Vinske ceste DOC Lison-Pramaggiore;
 • Podpora Konference županov področja Venezia Orientale;
 • Podpora sestavi teritorialnega sporazuma področja Venezia Orientale;
 • Sporazum o načrtu področja Venezia Orientale.

Dejavnosti zbiranja sredstev:

 • Fondi UE 94-99: Leader II, Interreg II, cilj 5b;
 • Fondi UE 2000-2006: Leader +, Načrt ruralnega razvoja, Cilj 2, Cilj 3, Equal, obvestila komisije;
 • Fondi UE 2007-2013: Evropski kmetijski sklad za ruralni razvoj (Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale - FEASR), Cilj konkurenčnosti, Cilj sodelovanja, obvestila komisije;
 • Drugi fondi: Lr 16/93, Lr 13/99.

Pilotni načrti

 • Analize o turističnem razvoju in definicija logotipa »Venezia Orientale«;
 • Razvoj turističnih poti s strategijo, ki združuje poti »vzporedne« z obalo in tiste »pravokotne« na obalo;
 • 1. magisterij iz javnega izobraževanja;
 • Obnovljive energije in energetsko varčevanje;
 • Javno-zasebno financiranje projektov (project financing) za izvedbo javnih del.

Sodelovanje

Dodatna vrednost sodelovanja je pripeljala do postopne razširitve te načrtne odprtosti, ki je široko uporabljena s strani družbe VeGAL in na splošno na tem področju. Vendar vodenje načrta z družbeniki iz različnih držav/regij je bolj zapleteno kot spremljanje izvedbe na lokalni ravni: zaradi tega družba Gal Venezia Orientale razvija in upravlja s pomočjo eksperimentalnega prijema različne načrte medregionalnega, čezmejnega in meddržavnega sodelovanja.

Glede na teritorialne dimenzije ločimo različna področja posredovanja:

 • medregionalno sodelovanje nastopi med področji iste države;
 • čezmejno sodelovanje nastopi na področjih, razdeljenih z mejo;
 • meddržavno sodelovanje nastopi v makropodročjih, ki pripadajo dvema ali več državam članicam (na primer »makroregije«);
 • pri drugih načinih sodelovanja se slednje izvaja znotraj celotne EU, med EU ali nekaterimi državami oz. mikropodročji (Latinska Amerika, Azija, ZDA, Kanada, države v razvoju).

VeGAL trenutno deluje na različnih projektih medregionalnega sodelovanja (z regijami Furlanija – Julijska krajina, Lombardia, Emilia Romagna) in meddržavnega sodelovanja (s Slovenijo, Francijo, Španijo, Portugalsko) pri programih Interreg II in III Italija-Slovenija, Interreg Transfrontaliero Adriatico, Leader II in Leader+ ter sodeluje z različnimi subjekti z namenom osredotočenja na strateške pobude.

Izobraževanje, informiranje in tehnična pomoč

Za širjenje »kulture projektiranja« družba VeGAL neposredno snuje ali financira izobraževalne pobude, ki so usmerjene k dejavnikom razvoja, osebju javnih ustanov, zasebnim strukturam ter mladim in podjetnikom.

V času trajanja svoje dejavnosti je VeGAL tudi finančno sodelovala pri realizaciji več kot 30 izobraževalnih tečajev različnih programov. V nadaljevanju so navedene nekatere najpomembnejše pobude, pri katerih je družba VeGAL sodelovala v različnih vlogah:

 • Leader II: v okviru podukrepa 2 Načrta lokalne aktivnosti je bilo organiziranih 21 izobraževalnih tečajev s približno 294 udeleženci iz 115 podjetij in ustanov.
 • Equal: v okviru projekta »Nova ekonomija in turizem« so bili izpeljani 3 tečaji, nanašajoči se na ustanovitev podjetja na področju turizma in nove tehnologije, 4 seminarji z naslovom »Ženske ustanavljajo podjetja« in 3, ki so se nanašali na šolstvo in univerzo s približno 295 udeleženci.
 • Cilj 3 FSE: aktiviranje magisterija iz javnega izobraževanja, katerega se je udeležilo 115 udeležencev iz 15 javnih ustanov področja, ki je sodelovalo pri raznih projektih sodelovanja in usmerjenosti.

# Interreg Italija - Slovenija: začetek Evrobalkanskega magisterija in magisterija o kulturi hrane ob sodelovanju s Portogruaro Campus in Univerzami iz Padove, Trsta ter Benetk (Ca' Foscari).

Zbiranje sredstev (Fund raising)

Za spoprijemanje z različnimi referenčnimi ciljnimi skupinami je družba GAL Venezia Orientale neposredno spodbudila ali razvila različne načine načrtovanja, ob tem pa se osredotočila na lokalno in javno sofinanciranje.

Družba VeGAL torej izvaja dvojno funkcijo teritorialne podpore in zbiranja sredstev, ki sta omogočila realizacijo številnih projektov, obenem pa, ob izvršitvi, še določa finančna sredstva ad hoc.

VeGAL deluje z lastnimi potrjenimi projekti ali s podporo pri projektih družabnikov ali naročnikov v glavnih javnih programih, ki so na razpolago za področje vzhodnega Veneta.

Raziskovanje – delo

Raziskovanje in sestavljanje študij o izvedljivosti sta strateški dejavnosti družbe VeGAL.

Raziskovanje, izvedeno s strani VeGAL, ima operativni namen, ki je predhoden preizkušanju ali vzporeden s prvimi fazami rojstva strukture oz. z začetkom storitev.

Družba VeGAL je realizirala različne družbenoekonomske študije o področju; v nekaterih primerih jih je zaupala tretjim osebam kot koristnikom prispevkov, v drugih so bile realizirane neposredno s strani lastnih raziskovalcev ali zunanjih strokovnjakov.

Seznam publikacij, ki jih je realiziral VeGAL, tista zaupana, sofinancirana s strani zunanjih subjektov, in tista, ki navaja pomembno vlogo ali področje posredovanja družbe VeGAL, je mogoče pregledati v družbenih bilancah, ki jih letno sestavi VeGAL.